Skip to main content

Specials

Integriteitsonderzoek

Bij dit onderzoek gaat het om het onderzoek van het functioneren van een individu binnen de setting van de organisatie waarin hij werkzaam is en of naar het functioneren en de onderlinge verhoudingen binnen een (management)team.

Aanleiding tot een dergelijk onderzoek is over het algemeen een vastgelopen werksituatie, waarbinnen het vertrouwen ernstig onder druk staat of is opgezegd. Het onderzoek bestaat uit een inventarisatie van de situatie naar aanleiding van stukken en gesprekken met de verschillende stakeholders. In deze gesprekken wordt nagegaan waar de pijn precies zit en of er (en zo ja, welke?) mogelijkheden zijn om het vertrouwen te herstellen.

• Bestuurder / managementteam in opdracht van de Raad van Toezicht
• Afdelingshoofd / wethouders / afdelingshoofd in opdacht van Gemeente

Methodiekontwikkeling

Methodiekontwikkeling komt voort uit het voortdurend onderzoek naar mogelijkheden om de effectiviteit van bestaande processen en werkwijzen te vergroten.

Speciale aandacht hebben de invloed van de setting waarbinnen het proces plaatsvindt, het werken met een multidisciplinair team en de toepassing van creatieve technieken als hulpmiddel om sneller to the point te komen, zowel waar het zicht op eigen persoonlijkheid en functioneren betreft als in het ontdekken van alternatieve mogelijkheden.

Inside - Out Coaching

Door jarenlange ervaring met coaching is duidelijk geworden dat coaching gericht op persoonlijke groei altijd de volgende zes stappen in zich heeft. Omdat het bij persoonlijke groei gaat om in de wereld te zetten wat in potentie al bij jezelf aanwezig is, is de naam Inside-Out coaching gekozen:

• Bewustzijn, Consciousness
Door je bewust te worden van je gedachten en daaraan gekoppelde gevoelens ontstaat de ruimte te zijn wie je kunt zijn en een optimale bijdrage te leveren voor jezelf en anderen.

• Alignment
Maximaliseren van je effectiviteit door je bestemming, doelen, denken, handelen en passie op één lijn te brengen.

• Jezelf opnieuw uitvinden
In een persoonlijk groeiproces ontkom je er niet aan jezelf opnieuw uit te vinden en vrede te krijgen met hegeen je niet wist of wilde weten over jezelf.

• Verantwoordelijkheid nemen
Door verantwoordelijkheid te nemen voor het ‘verhaal’ dat de achtergrond vormt van je gedrag en voor je persoonlijke verandering kun je ontsnappen uit de slachtofferrol en zelf leading worden in je eigen leven.

• Relatie beheer management
Communiceren op een manier die het niveau van verbondenheid tussen individuen en in teams vergroot schept ruimte voor creatie van kennis, leren en persoonlijke groei.

• Reflectie
Reflectie is de weg naar leren en persoonlijke groei.

Pitstop

Het beeld van de Pitstop is bekend; tijdens de race gaat de auto in de Pits, een team goed op elkaar ingespeelde monteurs snelt toe om de auto weer in topconditie te brengen. Zodra alles in orde is gaat de auto weer terug in de race, optimaal toegerust om het laatste stuk net zo goed te presteren als bij de start. Dit beeld ligt ten grondslag aan het Pitstop programma.

Pitstop is een intensief multidisciplinair programma waarin de deelnemer dichter bij zijn eigen kern, drijfveren en behoeften komt. Het ‘innen’, uiten en onderdeel maken van het dagelijks functioneren van deze persoonlijke kern vormt de rode draad binnen het programma.

lees verder >

Specials

Woestijnervaring

Woestijn, oneindige zandvlakte, landschap dat voortdurend veranderd, hetzelfde blijft, waar herkenningspunten afwezig lijken, elementen vrij spel hebben, zonder beschutting, warme wind, zinderende hitte, ijzige kou en zand, oneindig veel zand.......
Woestijn, oneindige zandvlakte, landschap waar je nietig bent, een korreltje zand, een korreltje zand waar alles samenkomt, waar de wereld om draait, onder de oneindige sterrenhemel......
Woestijn, oneindige zandvlakte, landschap dat je tot het uiterste drijft, tot je grenzen, tot je essentie, heel alleen, heel samen.....

Dit beeld van de woestijn kwam in mij op, waarmee bij mij het verlangen ontstaan is om de woestijn te ervaren en om te onderzoeken wat de woestijn kan toevoegen in mijn werk. Het liefst ga ik alleen en samen; alleen om in alle rust en stilte te zijn en samen om de ervaring te delen en vermenigvuldigen.

De reis alleen heb ik inmiddels gemaakt, eind 2008 in Death Valley. En heb daar een enorm gevoel van verbondenheid met de aarde, met het grote geheel en mijn plek daarin ervaren. Een indrukwekkende ervaring, die door het vertrouwen dat daar ontstaan is een versnelling heeft gegeven aan de ontwikkelingen in mijn leven.

Deze ervaring gun ik ook anderen, vandaar dat ik bij  voldoende deelname een woestijnreis wil gaan organiseren, samen met Noor van Putte, een ervaren communicatie en organisatie adviseur.

Wij richten ons voor deze reis op kleine zelfstandigen en startende ondernemers die er behoefte aan voelen zichzelf te versterken, meer vanuit hun werkelijke kern te werken en hun toegevoegde waarde succesvol in de markt te zetten.
Neem svp contact op als je interesse hebt.

Workshops

• Loopbaan Check-up
Wake-up call waarin ontwikkelingen in de wereld van werk worden gerelateerd aan het eigen functioneren. Een workshop waarin zicht geboden wordt op de nieuwste ontwikkelingen in de wereld van werk en waarin deelnemers middels een prestatie / motivatie onderzoek stil kunnen staan bij hun eigen functioneren.
Duidelijk wordt welke taken tot afbreukrisico leiden en in welke hoek groei gezocht mag worden. Tevens worden concrete individuele handvaten geboden hoe hiermee binnen de eigen organisatie of daarbuiten aan de slag te gaan.

•  Regie in eigen Loopbaan
Plaats jezelf aan het stuur van je eigen loopbaan en creëer je eigen vervolgstappen. Een workshop waarin het onderscheidend vermogen van deelnemer zelf voorop staat om actief de regie in handen te nemen voor het vervolg van zijn loopbaan. Middels creatieve werkvormen en loopbaanonderzoek komt er zicht op mogelijkheden en concrete vervolgstappen.

• Thema’s rond werk in samenspel met opdrachtgevers uit te werken


Cookies
Voor het optimaal functioneren van deze website worden cookies op uw computer geplaatst. Daarbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. Door op ‘Akkoord’ te klikken, accepteert u het plaatsen van cookies. Als u cookies weigert, kunt u de website gewoon blijven gebruiken maar dan werken de website of onderdelen daarvan mogelijk niet optimaal.