Skip to main content

Pitstop

Het beeld van de Pitstop is bekend; tijdens de race gaat de auto in de Pits, een team goed op elkaar ingespeelde monteurs snelt toe om de auto weer in topconditie te brengen. Zodra alles in orde is gaat de auto weer terug in de race, optimaal toegerust om het laatste stuk net zo goed te presteren als bij de start. Dit beeld ligt ten grondslag aan het Pitstop programma.

Pitstop is een intensief multidisciplinair programma waarin de deelnemer dichter bij zijn eigen kern, drijfveren en behoeften komt. Het ‘innen’, uiten en onderdeel maken van het dagelijks functioneren van deze persoonlijke kern vormt de rode draad binnen het programma.

De multidisciplinaire invalshoek is gekozen om de deelnemer zowel vanuit de psychologie te benaderen als vanuit de gewaarwording van diepere lagen middels creativiteit en fysieke beleving van eigen functioneren.

Op deze wijze kan een vorm van synthese plaatsvinden. Deze wordt versterkt door de deelnemer binnen het programma ook te confronteren met invloeden van buitenaf; economische ontwikkelingen, maatschappelijke ontwikkelingen en organisatie ontwikkelingen.

Er ontstaat weer zicht op het geheel en de mogelijkheid van keuzes dient zich aan. Met de mogelijkheid tot keuzes komt een gevoel van invloed, energie en persoonlijke kracht naar boven.

Het beoogde resultaat van Pitstop is dat deelnemers vanuit dit gevoel gaan functioneren en zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun verdere persoonlijke en professionele ontwikkeling. Zo kan de deelnemer weer zelf aan het stuur op het moment dat onvermijdelijke keuzes en dilemma’s in zijn, werk en leven zich aandienen.

Na de pitstop kiest de deelnemer steeds meer zijn eigen pad in samenhang met zijn omgeving.

Het programma

Het Pitstop programma bestaat uit de volgende onderdelen:

• Intake
Tijdens de intake worden verwachtingen ten aanzien van het programma van deelnemer en organisatie afgestemd. We verkennen gezamenlijk of het Pitstop programma gezien de situatie van de deelnemer inderdaad het meest geëigende begeleidingsprogramma is.

• Psychologische testafname
Voor de pitstop vindt als borging voor een optimale persoonlijke begeleiding een psychologische testafname plaats. De resultaten van deze testafname worden tijdens de pitstop en tijdens de daaropvolgende coaching naar behoefte ingezet. Dit bijvoorbeeld om vragen ten aanzien van persoonlijk functioneren te verhelderen of om in een vroeg stadium persoonlijke wensen af te stemmen op persoonlijke mogelijkheden en krachten.

• De pitstop
De pitstop zelf is een vijfdaags programma, waarin vanuit verschillende disciplines gewerkt wordt om de deelnemer zijn eigen pad te laten herkennen en eigen te laten maken; vanuit de psychologie, bewustwording vanuit het creatieve en fysieke, economie, maatschappelijke en organisatieontwikkelingen.

De kracht van de Pitstop is dat gedurende die week een multidisciplinair team van vijf professionals zowel individueel als collectief met de deelnemer aan het werk is. Hiermee wordt enerzijds een hoge intensiteit en betrokkenheid gewaarborgd, terwijl er anderzijds ook voldoende ruimte ontstaat om in te spelen op individuele behoeften.

Het startpunt bij de pitstop is de ontmoeting, niet alleen met elkaar, maar ook met jezelf. Vervolgens de diepte in; stilstaan bij jezelf en je bewust worden van het wezenlijke, de basis. Zo komt er zicht op patronen en ontstaat er een wens om te veranderen. Door de aandacht van daar uit op de buitenwereld te richten komt in beeld hoe je daarin jezelf vorm geeft en wordt de bijdrage die je levert, maar ook de bijdrage die je kunt leveren duidelijk.

De uitdaging is vervolgens te zoeken naar de wijze waarop eigen wensen, behoeften en ontwikkeling geïntegreerd kunnen worden met die van de organisatie of de omgeving in een ruimer verband. Zodoende gaat het niet meer alleen om het omgaan met ontwikkelingen, maar kan er ook een bepaalde sturing aan gegeven worden vanuit de eigen autonomie. De pitstop wordt afgerond met een eigen ondernemingsplan, dat een soort leidraad vormt, een bron voor actie om datgene wat van binnenuit gewild wordt ook in samenhang met de omgeving te verwezenlijken.

• Persoonlijke coaching
Na de pitstop week is het zaak datgene wat bereikt is te concretiseren, verder uit te bouwen en een plek te geven binnen de organisatie. Binnen het Pitstop programma is daarom voorzien in tien sessies persoonlijke coaching gedurende een periode van ongeveer 6 maanden. Een sessie duurt gemiddeld 2 uur en wordt in overleg met deelnemer en organisatie ingezet voor coaching van persoonlijke ontwikkeling en inbedding van de pitstop resultaten in de organisatie. Afhankelijk van bestaande behoeften zullen deze sessies per deelnemer verschillend zijn.

Cookies
Voor het optimaal functioneren van deze website worden cookies op uw computer geplaatst. Daarbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. Door op ‘Akkoord’ te klikken, accepteert u het plaatsen van cookies. Als u cookies weigert, kunt u de website gewoon blijven gebruiken maar dan werken de website of onderdelen daarvan mogelijk niet optimaal.